a
  
Meniu Principal
Home
Scurt istoric Abrud
Legende locale
Expozitie etnografica
Album foto Biserica
Contact
Online
Cuvant de intampinare Imprimare E-mail


Iubiţi credincioşi


Biserica noastra, pusă sub oblăduirea Duhului Sfânt, pentru că are numele "Pogorârea Sfântului Duh’’ a adunat în ea râuri de dureri şi munţi de credinţă de–a lungul vremilor de sărăcie şi suferinţă si datează conform documentelor din anii 1791-1832 când a fost sfinţită.

Lista preoţilor ostenitori în păstrarea credinţei străbune şi a tradiţiilor specifice zonei este din 1793 până astăzi următoarea: Nicolae Adamovici, Dimitrie Adamovici, Dionisie Adamovici, Dionisiu Adamovici, Petru Popovici, Ioan Fodorean, Iosif Trifon şi actualmente Câmpean Nicolae care este şi iniţiatorul expoziţiei etnografice care cuprinde ostenelile tuturor străbunilor.

Cunoaşterea trecutului oricărei comunităţi de către fiii ei, cu bune şi cu rele, este o datorie sfântă, o obligaţie de suflet a fiecăruia să ştie de unde vine şi să încerce sa înţeleaga încotro se duce. Cine nu-şi cunoaşte înaintaşii, preocupările si obiceiurile, este mult mai sărac sufleteşte decât cel ce ştie de unde şi cum vine în actualitatea pe care, la rându-i, o lasă moştenire urmaşilor săi, ca s-o ducă şi ei în cinste şi-n vrednicie mai departe.


Aşadar, mai întâi de orice, suntem datori să cunoaştem şi să respectăm înaintaşii, pe cei care au trecut cândva pe aici, cărora le datorăm numele, firea, ceea ce suntem şi o bună parte din ceea ce avem. În acest scop, avem datoria să adunăm şi să păstrăm obiecte şi înscrisuri care să ne mărturisească evolutia în trecerea noastră pe aici, acţiune în care trebuie să se implice şi biserica. Ea este cea care ia în seamă omul de la leagăn, îl însoţeşte prin rugăciune toată viaţa, binecuvintează şi sfinţeşte omul şi casa lui, deprinderile lui, deprinderi care ne spun de unde am venit si unde am ajuns, cu ce ne-am hrănit, cu ce ne-am îmbrăcat, cu ce unelte am lucrat şi cum ne-am rugat.


Trecutul striga din străfundurile lui cu trâmbiţe de aur şi argint "scoteţi-mă din întuneric şi faceţi lumină!". Am auzit strigătul lui şi am purces încet, încet, cu paşi timizi, cu sprijinul soţiei, al familiei, al enoriaşilor, cu ajutorul lui Dumnezeu, să înfiripăm Expoziţia Etnografică ,,Sfânta Varvara’’ din Abrud pe lângă sfânta biserică.


În această expoziţie
şi-au găsit locul numeroase obiecte ce reprezintă zona Abrudului, a Apusenilor, obiecte ce amintesc de preocupările şi ,,confortul" înaintaşilor noştri, a celor ce-au trăit aici în vremurile apuse. E ceea ce mai putem face spre neuitarea lor, a timpului trecut, în care ne sunt înfipte rădăcinile şi de care suntem legaţi cu lanţul neamului, a celor ce au coborât din veac în veac până în zilele noastre.

Fiecare obiect, oricât de neînsemnat ni se pare acum a fi, îşi are valoarea lui crescândă odată cu trecerea timpului. Numai judecând lucrurile în felul acesta se va putea îmbunătăţi patrimoniul etnografic al acestei comunităţi, lăsând celor ce vor veni din urmă cât mai multe semne care să mărturisească trecerea noastră pe aici, a românilor statornici, neclintiţi în faţa a câte furtuni au bântuit aceste străbune locuri, adesea udate cu lacrimi, sfinţite prin vărsare de sânge.


Abrudul
prin el însuşi, prin ceea ce a lăsat aici istoria veacurilor, este un mare şi valoros muzeu. Statuile, numeroasele biserici aparţinând mai multor comunităţi etnice, clădirile vechi (unele având la vedere semne comemorative a zecilor de eroi ai neamului) îi dau oraşului Abrud imaginea unui muzeu în are liber.

Va invitam cu bucurie sa vizitati site-ul nostru, iar daca timpul va va ingadui, sa veniti la fata locului, pentru a va bucura de ospitalitatea oamenilor si a cunoaste frumusetile acestui loc incarcat de istorie, legende si credinta!

Cu drag,
Nicolae Campean
Preot paroh.
 
  login


(C) 2018 Biserica Ortodoxa Abrud
Powered by Logo Design Contact webmaster: webmaster@bistritza.ro